AYDIN NAZİLLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI ÖZEL MTSK KURUM VE KONTENJAN SAYILARI

2022 YILI ÖZEL MTSK KURUM VE KONTENJAN SAYILARI

İlgi      : a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. 

 b) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği. 

            

İlgi (b) Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği Türkiye İstatistik Kurumunca tespit edilen il/ilçe nüfus sayıları esas alınarak hazırlanan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının 2022 yılı il/ilçe kontenjanları belirlenmiş olup kursların başvuru işlemlerinde dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.

 

1-Kurucu/kurucu temsilcilerinin yapacağı işlemler;

 

a- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucu, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisi kurs açmak üzere müracaatta bulunabilecektir.

b- Başvuru ekranı 8 Mart 2022 Salı günü saat 10.00'da https://ookgm.meb.gov.tr adresinde açılacak olup 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 16.00'da kapatılacaktır. Usulüne uygun başvuru yapmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

c- Başvuru ve sonrası işlemler ilgi (b) Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümlerine göre sırasıyla gerçekleştirilecek ve bu işlemlerde herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmeyecektir. İlgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası (s) bendi Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından yürütmesi durdurulduğundan; ilgi (b) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışan gerçek kişi kurucu veya tüzel kişi ise kurucu temsilcisi adına" ibareleri Danıştay  tarafından farklı bir karar verilinceye ya da mevzuatta gerekli değişiklik yapılıncaya kadar aranmayacaktır.

ç- Başvuru ekranına müracaat sahiplerince aşağıdaki bilgiler girilecektir:

1) Başvuru yapan gerçek kişi ise kurucunun, tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin; boşluk bırakılmadan nüfus cüzdan seri numarası, T.C. kimlik numarası, birinci derece yakınlardan bir kişinin (anne, baba, kardeş veya eş) T.C. kimlik numarası bilgileri yazılarak giriş yapılacaktır. Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ile adı ve soyadı MERNİS'ten çekilerek görüntülenecektir.

2) Başvuru ekranında gerçek kişi ya da tüzel kişi alanı seçilerek başvuru sahibinin adli sicil kaydı bilgileri seçilecektir.

3) Başvuruyu yapan kişi gerçek kişi ise ikametgah adresi ve vergi numarasını, tüzel kişi ise şirketin adını, vergi numarasını ve adres bilgisini girecektir.

4) 2022 yılı için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücreti, başvuru yapılan ilin döner sermaye işletmesince açılan hesaba yatırılacaktır. Başvuru ücreti eksiksiz olarak, başvuru yapan gerçek kişi ise kurucunun, tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin adına yatırılacaktır. Başvuru ekranına banka dekont tarihi ve numarası yazılacaktır. Dekontun açıklama kısmına ise başvuru yapılan il/ilçe adı ve MTSK başvuru ücreti ibaresi eklenecektir. Başvuru ücreti iade edilmeyeceğinden belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yapılması gerekmektedir.

5) Başvuru yapan gerçek kişi ise kurucunun, tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin cep telefonu numarası ve e-posta adresi yazıldıktan sonra; "Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur...." açıklaması işaretlenerek "Kaydet" butonuna basılarak bilgiler kaydedilecektir.

6) Elektronik ortamda yapılan başvuruya ait belge asıllarının başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde başvuru sahibi tarafından başvuru yapılan il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

2- İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yapacağı işlemler;

 

a-İl milli eğitim müdürlüklerince başvuru onay işlemleri için personel görevlendirecektir. Personel MEBBİS şifresi ile başvuru yapanları tespit ederek başvuru ekranına girilen bilgilerin belgelerini alıp uygunluğunu tespit ettikten sonra MEBBİS üzerinden onay işlemini gerçekleştirecektir. Başvurulara itirazlar olması durumunda bu itirazlar süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. İtiraz sonrası değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra yine süresi içerisinde il milli eğitim müdürlükleri tarafından noter huzurunda kura çekilerek sıralama belirlenecektir. Kontenjandan fazla müracaat olmaması durumunda noter kurası çekilmeden müracaat edenlerin sıralaması belirlenecektir.  İller tarafından gönderilen sıralama sonuçlarının Bakanlığımıza ulaşması neticesinde başvuru sıralama sonuçları Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanacaktır.

b- Başvuru sıralamalarının Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlandığı tarihten sonra il/ilçe millî eğitim müdürlükleri başvuru sıralamasına göre başvuru sahibine resmî yazı ile tebligatta bulunacaktır. Başvuru sahipleri de ilgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre kurum açma için gerekli belgeleri eksiksiz olarak tebliğ tarihinden itibaren üç aylık sürede il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edecektir. Bu süre sonunda ilgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hükümler ile diğer mevzuat hükümlerindeki şartları yerine getirmeyen müracaatlar reddedilecektir. Daha sonra ise sırası gelen başvuru sahibinin hak sahibi olacağı hususuna özellikle dikkat edilecektir. İl/ilçede kontenjandan fazla kişi müracaat etmiş ise önceki başvurular sonuçlanmadan bir sonraki kişiye tebligat yapılmayacaktır. 

c- Başvuruda bulunup kurs açmasında sakınca görülmeyenler, evraklarını başvuru durumuna göre hazırlayacaktır. Evraklar, başvuru gerçek kişi olarak yapılmış ise gerçek kişi adına, tüzel kişilik olarak yapılmış ise tüzel kişilik (şirket/vakıf/dernek) adına düzenlenecektir. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri müracaatları alırken titiz bir inceleme yaparak bu duruma özellikle dikkat edeceklerdir. 

ç- Kontenjanlar o yılın takvim yılı ile sınırlı olduğundan başvuru sahiplerine yapılacak tebligat işlemleri en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Bu tarihe kadar sırası gelen başvuru sahibine tebligat yapılarak üç aylık süre başlatılacak olup bu tarihten sonra herhangi bir tebligat işlemi yapılmayacaktır.

d- İlgi (b) Yönetmeliğin 8 inci maddesi altıncı fıkrasında ifade edildiği gibi mevzuata aykırı müracaat edenler veya sırası geldiği halde kurum açmaktan vazgeçenler iki yıl süreyle başvuru yapamayacaklarından, 2020 ve 2021 yılları için bu durumda bulunanların başvuru kısıtlaması sistemden yapılmıştır. Ayrıca il milli eğitim müdürlüklerince gerekli kontroller yapılacaktır. Mevzuata aykırı müracaat edenler veya sırası geldiği halde kurum açmaktan vazgeçenlerin sonradan tespit edilmesi halinde başvuruları iptal edilecektir. Kurs açılışının gerçekleşmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

e- Kura çekimi için notere ödenecek ücret, başvuru sahiplerinin il mili eğitim müdürlüğünün döner sermaye işletmesi hesabına yatırmış olduğu başvuru ücretinden karşılanacak olup kalan miktar döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecektir.

 

Kurs açmak için müracaat eden kuruculardan 5 (beş) yıl süreyle kurum açmama cezası bulunanlar ile herhangi bir sebepten dolayı kuruculuk hakkını kaybedenlerin durumları valiliklerce titizlikle incelenerek başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinin yukarıda yapılan açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda ekte gönderilen takvime göre titizlikle yapılması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ömer İNAN

                                                                                                                                  Bakan a.

                                                                                                         Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

 

 

03-03-2022

Hükümet konağı Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nazilli / AYDIN eposta nazilli09meb.gov.tr - Alan kodu 0256 Tel 3135262 veya 3131859 eposta nazilli09meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.